TLStone Nội Thất Gỗ & Vật Liệu Cao Cấp

  • TLS Catalogue 2019
  • BE BOI ARILIC
  • BON JACCY
  • BOM OVAN
  • BON VUONG DUNG
  • BON TAM DAI
  • VANITIES & STOOL

BỒN TẮM

BỒN TẮM GÓC - TLS-1400G

BỒN TẮM GÓC - TLS-1400G 

SIZE: 1360*1360*(560-600)

Chất liệu:

- Acrylic 

- Crystal 

- Galaxy 

- Ngọc trai 

Liên hệ

BỒN TẮM GÓC - TLS-1300G

BỒN TẮM GÓC - TLS-1300G 

SIZE: 1300*1300*(560-600)

Chất liệu:

- Acrylic 

- Crystal 

- Galaxy 

- Ngọc trai 

Liên hệ

BỒN TẮM GÓC - TLS-1200G5

BỒN TẮM GÓC - TLS-1200G5

SIZE: 1200*1200*(550-600)

Chất liệu:

- Acrylic 

- Crystal 

- Galaxy 

- Ngọc trai 

Liên hệ

BỒN TẮM GÓC - TLS-1200G3

BỒN TẮM GÓC - TLS-1200G3

SIZE: 1685*720*(385-530)

Chất liệu:

- Acrylic 

- Crystal 

- Galaxy 

- Ngọc trai 

Liên hệ

BỒN TẮM DÀI - TLS-1775V

BỒN TẮM DÀI - TLS-1775V

SIZE: 1700*750*410

Chất liệu:

- Acrylic 

- Crystal 

- Galaxy 

- Ngọc trai 

Liên hệ

BỒN TẮM DÀI - TLS-1570S

BỒN TẮM DÀI - TLS-1570S

SIZE: 1500*700*400

Chất liệu:

- Acrylic 

- Crystal 

- Galaxy 

- Ngọc trai 

Liên hệ

BỒN TẮM DÀI - TLS-1670V

BỒN TẮM DÀI - TLS-1670V

SIZE: 1570*700*(435-525)

Chất liệu:

- Acrylic 

- Crystal 

- Galaxy 

- Ngọc trai 

Liên hệ

BỒN TẮM DÀI - TLS-1770X

BỒN TẮM DÀI - TLS-1770X

SIZE: 1685*720*(385-530)

Chất liệu:

- Acrylic 

- Crystal 

- Galaxy 

- Ngọc trai 

Liên hệ

BỒN TẮM DÀI - TLS-1780T

BỒN TẮM DÀI - TLS-1780T 

SIZE: 1690*790*(350-590)

Chất liệu:

- Acrylic 

- Crystal 

- Galaxy 

- Ngọc trai 

Liên hệ

BỒN TẮM DÀI - TLS-1780N

BỒN TẮM DÀI - TLS-1780N

SIZE: 1688*790*(410-580)

Chất liệu:

- Acrylic 

- Crystal 

- Galaxy 

- Ngọc trai 

Liên hệ

BỒN TẮM DÀI - TLS-1780E

BỒN TẮM DÀI - TLS-1780E 

SIZE: 1695*785*(385-530)

Chất liệu:

- Acrylic 

- Crystal 

- Galaxy 

- Ngọc trai 

Liên hệ

BỒN TẮM DÀI - TLS-1675C

BỒN TẮM DÀI - TLS-1675C 

SIZE: 1587*733*(400-530)

Chất liệu:

- Acrylic 

- Crystal 

- Galaxy 

- Ngọc trai 

Liên hệ

BỒN TẮM DÀI - TLS-1775B

BỒN TẮM DÀI - TLS-1775B

SIZE: 1700*750*(385-530)

Chất liệu:

- Acrylic 

- Crystal 

- Galaxy 

- Ngọc trai 

Liên hệ

BỒN TẮM DÀI - TLS-1575D

BỒN TẮM DÀI - TLS-1575D

SIZE: 1490*743*(425-550)

Chất liệu:

- Acrylic 

- Crystal 

- Galaxy 

- Ngọc trai 

Liên hệ

BỒN TẮM DÀI - TLS-1470V

BỒN TẮM DÀI - TLS-1470V

SIZE: 1400*745*(405-560)

Chất liệu:

- Acrylic 

- Crystal 

- Galaxy 

- Ngọc trai 

Liên hệ

BỒN TẮM DÀI - TLS-1770V

BỒN TẮM DÀI - TLS-1770V

SIZE: 1700*700*(415-520)

Chất liệu:

- Acrylic 

- Crystal 

- Galaxy 

- Ngọc trai 

Liên hệ

BỒN TẮM DÀI - TLS-1270K

BỒN TẮM DÀI 

TLS-1270K 

SIZE: 1190*690*(415-520)

Liên hệ

BỒN VUÔNG ĐỨNG

TLS-1775LV 

BỒN VUÔNG ĐỨNG 

SIZE: 1700*750*550mm

Liên hệ

BỒN OVAL ĐỨNG

BÔN OVAL ĐỨNG 

TLS-1775DO 

SIZE: 1775*755*440mm

Liên hệ

BỒN OVAL ĐỨNG - SIZE: 1828*910*545mm

BỒN OVAL ĐỨNG

SIZE: 1828*910*545mm

Giá: 35.000.000 vnđ 

Chất liệu đá solid surface.

35,000,000đ

BỒN OVAL ĐỨNG - SIZE: 1775*910*5

TLS-OD02B 

BỒN OVAL ĐỨNG

SIZE: 1775*910*5

Giá: 35.000.000 vnđ 

Chất liệu đá solid surface.

35,000,000đ

BỒN JAJACCUZI

TLS-J03B

Size: 2250*2350*900 

Giá: 115.000.000 vnđ

Giá full option, đã bao gồm vận chuyển và lắp đặt.

115,000,000đ

BỒN JAJACCUZI

115,000,000đ

Sale 10%
BỒN OVAL ĐỨNG SÀN

35,000,000đ 31,500,000đ

BỒN OVAL ĐỨNG SÀN

35,000,000đ 31,500,000đ

LAVABO - CHẬU RỬA - PHÒNG TẮM ĐỨNG

PHÒNG TẮM ĐỨNG - TLS-365D

PHÒNG TẮM ĐỨNG

Mã sản phẩm: TLS-365D

Chất liệu: Acrylic 

Size: 1040*1040*2060

Giá: 10.890.000 đ 

*Giá đã bao gồm bộ xả 

*Khung nhôm kính: 8.050.000 đ

10,890,000đ

PHÒNG TẮM ĐỨNG - TLS-900D

PHÒNG TẮM ĐỨNG

Mã sản phẩm: TLS-900D

Chất liệu: Acrylic 

Giá: 9.400.000 đ 

*Giá đã bao gồm bộ xả 

*Khung nhôm kính: 8.050.000 đ

9,400,000đ

CHẬU RỬA ACRYLIC (ĐÁ QUARTZ) - TLS-02CC

CHẬU RỬA ACRYLIC, ĐÁ QUARTZ 

Mã sản phẩm: TLS-02CC

Giá: 4.490.000 đ

Size: 1160*500*210

4,490,000đ

CHẬU RỬA ACRYLIC (ĐÁ QUARTZ) - TLS-02C

CHẬU RỬA ACRYLIC, ĐÁ QUARTZ 

Mã sản phẩm: TLS-02C

Giá: 3.980.000 đ

Size: 885*485*210

3,980,000đ

LAVABO ACRYLIC (SERIES TREO) - TLS-03CT

LAVABO ACRYLIC (SERIES TREO)

Mã sản phẩm: TLS-03CT

Giá: 4.500.000 đ

*Giá chưa bao gồm vòi, xả 

4,500,000đ

LAVABO ACRYLIC (SERIES TREO) - TLS-02CT

LAVABO ACRYLIC (SERIES TREO)

Mã sản phẩm: TLS-02CT

Giá: 4.500.000 đ

*Giá chưa bao gồm vòi, xả 

4,500,000đ

LAVABO ACRYLIC (SERIES TREO) - TLS-01CT

LAVABO ACRYLIC (SERIES TREO)

Mã sản phẩm: TLS-01CT

Giá: 4.500.000 đ

*Giá chưa bao gồm vòi, xả 

4,500,000đ

LAVABO ACRYLIC (SERIES ĐỨNG) - TLS-03CD

LAVABO ACRYLIC (SERIES ĐỨNG)

Mã sản phẩm: TLS-03CD

Giá: 9.500.000 đ

*Giá chưa bao gồm vòi, xả 

9,500,000đ

LAVABO ACRYLIC (SERIES ĐỨNG) - TLS-02CD

LAVABO ACRYLIC (SERIES ĐỨNG)

Mã sản phẩm: TLS-02CD

Giá: 9.500.000 đ

*Giá chưa bao gồm vòi, xả 

9,500,000đ

LAVABO ACRYLIC (SERIES ĐỨNG) - TLS-01CD

LAVABO ACRYLIC (SERIES ĐỨNG)

Mã sản phẩm: TLS-01CD

Giá: 9.500.000 đ

*Giá chưa bao gồm vòi, xả 

9,500,000đ

Top