VANITIES & STOOL

VANITIES & STOOL

Mã sản phẩm: TLS-DS01/02/03

Dimension: 225*285

Giá: 3.500.000 đ 

3,500,000đ

VANITIES & STOOL

3,500,000đ

PHÒNG TẮM ĐỨNG - TLS-365D

PHÒNG TẮM ĐỨNG

Mã sản phẩm: TLS-365D

Chất liệu: Acrylic 

Size: 1040*1040*2060

Giá: 10.890.000 đ 

*Giá đã bao gồm bộ xả 

*Khung nhôm kính: 8.050.000 đ

10,890,000đ

PHÒNG TẮM ĐỨNG - TLS-900D

PHÒNG TẮM ĐỨNG

Mã sản phẩm: TLS-900D

Chất liệu: Acrylic 

Giá: 9.400.000 đ 

*Giá đã bao gồm bộ xả 

*Khung nhôm kính: 8.050.000 đ

9,400,000đ

CHẬU RỬA ACRYLIC (ĐÁ QUARTZ) - TLS-02CC

CHẬU RỬA ACRYLIC, ĐÁ QUARTZ 

Mã sản phẩm: TLS-02CC

Giá: 4.490.000 đ

Size: 1160*500*210

4,490,000đ

CHẬU RỬA ACRYLIC (ĐÁ QUARTZ) - TLS-02C

CHẬU RỬA ACRYLIC, ĐÁ QUARTZ 

Mã sản phẩm: TLS-02C

Giá: 3.980.000 đ

Size: 885*485*210

3,980,000đ

LAVABO ACRYLIC (SERIES TREO) - TLS-03CT

LAVABO ACRYLIC (SERIES TREO)

Mã sản phẩm: TLS-03CT

Giá: 4.500.000 đ

*Giá chưa bao gồm vòi, xả 

4,500,000đ

LAVABO ACRYLIC (SERIES TREO) - TLS-02CT

LAVABO ACRYLIC (SERIES TREO)

Mã sản phẩm: TLS-02CT

Giá: 4.500.000 đ

*Giá chưa bao gồm vòi, xả 

4,500,000đ

LAVABO ACRYLIC (SERIES TREO) - TLS-01CT

LAVABO ACRYLIC (SERIES TREO)

Mã sản phẩm: TLS-01CT

Giá: 4.500.000 đ

*Giá chưa bao gồm vòi, xả 

4,500,000đ

LAVABO ACRYLIC (SERIES ĐỨNG) - TLS-03CD

LAVABO ACRYLIC (SERIES ĐỨNG)

Mã sản phẩm: TLS-03CD

Giá: 9.500.000 đ

*Giá chưa bao gồm vòi, xả 

9,500,000đ

LAVABO ACRYLIC (SERIES ĐỨNG) - TLS-02CD

LAVABO ACRYLIC (SERIES ĐỨNG)

Mã sản phẩm: TLS-02CD

Giá: 9.500.000 đ

*Giá chưa bao gồm vòi, xả 

9,500,000đ

LAVABO ACRYLIC (SERIES ĐỨNG) - TLS-01CD

LAVABO ACRYLIC (SERIES ĐỨNG)

Mã sản phẩm: TLS-01CD

Giá: 9.500.000 đ

*Giá chưa bao gồm vòi, xả 

9,500,000đ

Top